Skip navigation

12. fejezet: A tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon végzett gyógypedagógus kompetenciája. A hatékony gyógypedagógus személyisége

Célok, kompetenciák

A hallgatók ismerjék meg a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon végzettséget szerzett gyógypedagógus által a képzés során elsajátítandó szakmai kompetenciákat, az ismereteik gyakorlati alkalmazhatósági lehetőségeit. A hatékony gyógypedagógus jellemzőit, a személyiséggel, a pedagógusnak önmagával való foglalkozás fontosságát.

A fejezet az alábbi főbb kompetenciák fejlesztésére alkalmas:

  • kompetenciakörök, tevékenységi lehetőségek magabiztos ismerete,
  • szakmai öntudat fontosságának megismerése,
  • önmagára való odafigyelés fontosságának megértése.

A fejezet teljesítése után a hallgatók képesek lesznek:

  • úgy vállalni feladatokat, hogy tudják, beletartozik-e kompetenciakörükbe,
  • betartani kompetenciahatáraikat,
  • szakmai öntudatuk építésére,
  • önmagukra való odafigyelésre.

Módszer

A célok eléréséhez a fejezet részeinek részletes feldolgozása szükséges. A feladatokat mindig végezze el a megadott módon. Lehetséges, hogy néhány feladat megoldására a rendelkezésre álló órakeret nem elegendő, és a feladatok befejezése otthoni munkát igényel. Ne mulassza el!

A fejezetben talál olyan szövegrészeket, melyek zöld színnel látszanak, és félkövéren formázottak. Ezekre a szavakra kattintva további hasznos információk, ismeretek jelennek meg. A tananyag teljes feldolgozásához ezek elsajátítására is szükség van.

A lecke végén található önellenőrző kérdéseket válaszolja meg. Ha szükségesnek érzi, térjen vissza a fejezet azon részeihez, melyekkel kapcsolatosan a kérdésben bizonytalan.

Tartalom

A tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon végzett gyógypedagógus kompetenciája

A Gyógypedagógusok Etikai Kódexe

A hatékony gyógypedagógus személyisége

A kiégésről

Összefoglalás

Önellenőrző kérdések

Szakirodalom