Skip navigation

Irodalomjegyzék

Földes Petra (2002): Az egyéni deficittől a társadalmi felelősségig: gyógypedagógia a közoktatásban és a társadalomban: interjú Zászkaliczky Péterrel. Új Pedagógiai Szemle 2002/4.

Gaál Éva (2000): A tanulásban akadályozott gyermekek az óvodában és az iskolában. In: Illyés Sándor (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Budapest.

Hatos Gyula (2008): Az értelmi akadályozottsággal élő emberek: nevelésük, életük. 4. Átdolgozott, időszerű kiegészítésekkel bővített kiadás. APC-Stúdió, Gyula.

Lányiné Engelmayer Ágnes (2009): Intellektuális képességzavar és pszichés fejlődés. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest.

Meggyesné Hosszu Tímea (2012): Paradigmaváltás a gyógypedagógiában In: Benedek- Vadász (szerk): Perspektívák a neveléstudományban. Válogatás a Pécsi Tudományegyetem „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola kutatóinak írásaiból, Pécs.

Mesterházi Zsuzsa (1998): A nehezen tanuló gyerekek iskolai nevelése. BGGYFK, Budapest.

Nagyné Hegedűs Anita (2012): Sokszínű osztály. Integrációs szakértői szemmel. AGTEDU 2012, A Magyar Tudomány Ünnepe Alkalmából Rendezett
13. Tudományos Konferencia, Kecskemét, 2012. november 13., előadásanyag.

Szabó Ákosné (2009): A tanulásban akadályozott, az értelmileg akadályozott és az autista személyek In: Torda (szerk): Olvasókönyv. Ismeretek a fogyatékos, akadályozott személyek segítésére felkészítő képzések hallgatóinak, FSZK, Budapest.

Szekeres Ágota (2011): Enyhén értelmi fogyatékos gyermekek szociális integrációja az általános iskola 4. 5. és 6. osztályában. Doktori disszertáció, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológiai Doktori Iskola, Budapest.
http://pszichologia.phd.elte.hu/vedesek/szekeres1.pdf

Tóth György (1992): Szemelvénygyűjtemény a gyógypedagógia-történethez V. Oligofrénpedagógia-történet. Tankönyvkiadó, Budapest.

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről.
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV