Skip navigation

Összefoglalás

A fejezet alapvető fogalmakat (kognitív képességek, intelligencia, tanulás) mutatott be a hallgatóknak. Az információs körforgás segítségével segített megértetni az ismeretelsajátításban szerepet játszó tényezőket. A tanulásban akadályozott személyek ismeretelsajátítási jellemzőinek azonosítása, felsorolása, több ponton részletesebb kifejtése által megismertette a hallgatókkal azokat az információkat, melyek gyakorlati munkájuk során fontos szerepet játszanak majd.

Kérdések

  1. Milyen közvetett megismerő folyamatokat ismer? Röviden definiálja mindegyiket!
  2. Sorolja fel az intelligenciaövezeteket (megnevezés, IQ érték)!
  3. Hogyan viszonyulnak a hatékony tanuláshoz szükséges optimális külső és belső feltételek a tanulási módszerek és stratégiák rendszeréhez?
  4. Melyek az információs körforgás elemei?
  5. Miért fontos, hogy a gyógypedagógus tisztában legyen a tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók ismeretelsajátítási jellemzőivel?