Skip navigation

Szakirodalom

Gordosné Szabó Anna (1990): Beiskolázás és kiválasztás a kisegítő iskoláztatás történetében. In: Illyés Sándor, Bass László (1990 szerk): Nevelhetőség és Általános Iskola IV. Háttéranyagok, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Budapest.

Kállai György (2013): Integráció és fogyatékosság. Kultúra és Közösség, IV. folyam, IV. évfolyam, 2013/1. szám, 7-12.
http://www.kulturaeskozosseg.hu/pdf/2013/1/KEK_2013_1_02.pdf

Kőpatakiné Mészáros Mária (é.n): Új szakmai igények, új működési forma. Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények. Országos Oktatási Integrációs Hálózat Utolsó Padból Program.

Kőpatakiné Mészáros Mária (2004): A befogadás megvalósulása felé. In: Kőpatakiné Mészáros Mária (szerk.): Táguló horizont – pedagógusoknak az együttnevelésről. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.
http://www.ofi.hu/befogadas-megvalosulasa-fele

Kőpatakiné Mészáros Mária (2011): Iskolába járni jó! Együtt vagy külön? Új Pedagógiai Szemle, 61. évf. 10. sz. 84-91.
http://epa.oszk.hu/00000/00035/00149/pdf/EPA00035_upsz_2011_10_084-091.pdf

Meggyesné Hosszu Tímea (2009): Változz a világgal! ELTE BGGYFK, Szakdolgozat-mesterképzés.

Mesterházi Zsuzsa (1998): A nehezen tanuló gyerekek iskolai nevelése. BGGYFK, Budapest.

Oktatási adatok 2014/2015 In: Statisztikai tükör, KSH, 2015/31.
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/oktat/oktatas1415.pdf

Papp Gabriella, Mile Anikó (2012): Gyógypedagógiai iskola, EGYMI, referenciaintézmény… Iskolakultúra, 2012/5, 76-83.
http://epa.oszk.hu/00000/00011/00165/pdf/EPA00011_Iskolakultura_2012_05_076-083.pdf

Papp Gabriella, Perlusz Andrea, Schiffer Csilla, Szekeres Ágota, Takács István (2012): Két út van előttem…? Speciális és többségi intézmények közötti kooperáció és konkurencia a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában. Gyógypedagógiai Szemle, 2012/2. 170-187.
http://www.eltereader.hu/media/2013/05/GYOSZE_2012_2.pdf

Simon Tünde (2014): EGYMI intézményfejlődés a szegregált gyógypedagógiai iskolától a modellértékű tudásbázisig. Iskolakultúra, 2014/1, 48-56.
http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/2014/2014_1.pdf

Vargáné Mező Lilla (2006): Inkluzív nevelés – Kézikönyv a pedagógusképző intézmények számára. SuliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht., Budapest.
http://rs1.szif.hu/~nyeki/okt/jog_hatter.pdf

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről.
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV