Skip navigation

Szakirodalom

Arató Ferenc és Varga Aranka (2008): Együtt-tanulók kézikönyve. Bevezetés a kooperatív tanulásszervezés rejtelmeibe. Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, Budapest.

Czibere Csilla és Kisvári Anna (2006, szerk.): Inkluzív nevelés. Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. Életpálya építés. SuliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht., Budapest.

Diószegi Endre (2009): Az SDT tanítást és tanulást segítő tananyagrendszerének felépítése és felhasználása. Anyanyelv-pedagógia, 2009. 4. szám.
http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=220

Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Budapest. http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_519_42498_2/index.html

Golnhofer Erzsébet, Szekszárdi Júlia (2003): Az iskolák belső világa. In: In: Halász Gábor és Lannert Judit (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról 2003. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.
http://mek.niif.hu/01300/01399/01399.pdf

Györkéné Mölcs Mária (2009): Útban az inklúzió felé. Fejlesztő Pedagógia, 2009/3, 38-43.

Horváth Miklós (2001): Tanulásban akadályozott gyermekek integrált nevelése-oktatása. Útmutató a szakértői bizottságoknak. ELTE BGGYF, Budapest.
http://www.beszed.hu/repository/658.pdf

Jaksa Éva (2006, szerk.): Inkluzív nevelés. Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. Idegen nyelv. SuliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht., Budapest.

Józsa Krisztián és Székely Györgyi (2004): Kísérlet a kooperatív tanulás alkalmazására a matematika tanítása során. Magyar Pedagógia, 104. évf. 3. szám 339-362.
http://www.magyarpedagogia.hu/document/Jozsa_MP1043.pdf

M. Nádasi Mária (2003): Az oktatás szervezési módjai. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Budapest. http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_519_42498_2/index.html

Nahalka István (2006, szerk.): A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése 3. kötet, Hatékony tanulás. Bölcsész Konzorcium, Budapest.
http://mek.niif.hu/05400/05446/05446.pdf

Némethné Tóth Ágnes (2008): Körkép a befogadó nevelésről Európán innen és túl. Fejlesztő Pedagógia, 2008/6, 20-25. http://www.researchgate.net/profile/Agnes_N_TOTH/publication/263889302_Overview_of_inclusive_education_in_Europe_and_beyond_(Krkp_a_befogad_nevelsrl_Eurpn_innen_s_tl)/links/0deec53c42076c689e000000.pdf

Nyíriné Fejszés Tóth Edit (2010): Az aktív tanulás módszerei. Új Pedagógiai Szemle, 2010/6-7, 135-145.
http://regi.ofi.hu/tudastar/uj-pedagogiai-szemle-110615/nyirine-fejszes-toth

OFI (online): Az adaptív tanulásszervezés stratégiái, módszerei.
http://mag.ofi.hu/magtar-otletek-090617/adaptiv-090617

Óhidy  Andrea (2005): Az eredményes tanítási óra jellemzői. Kooperatív tanulási formák a gyakorlatban. Új Pedagógiai Szemle, 55. évf. 12. sz. 100-108.
http://epa.oszk.hu/00000/00035/00098/2005-12-mu-Ohidy-Eredmenyes.html

Papházy Éva (2006, szerk.): Inkluzív nevelés. Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. SuliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht., Budapest.

Radnóti Katalin (2006): Milyen oktatási és értékelési módszereket alkalmaznak a pedagógusok a mai magyar iskolában. In: Kerber Zoltán (szerk.): Hidak a tantárgyak között. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 131-167.

Szabó Ákosné (2008): Szerkesztői előszó. In: Szabó Ákosné (szerk.): Tanulmányok a tanulásban akadályozottak pedagógiája és határtudományai köréből. Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, Budapest.

Szekeres Ágota (2011): Enyhén értelmi fogyatékos gyermekek szociális integrációja az általános iskola 4. 5. és 6. osztályában. Doktori disszertáció, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológiai Doktori Iskola, Budapest.
http://pszichologia.phd.elte.hu/vedesek/szekeres1.pdf

Szekszárdi Júlia (2006): Az iskolák belső világa. In: Halász Gábor és Lannert Judit (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról 2006. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.
http://mek.oszk.hu/08400/08429/08429.pdf

Török Balázs, Szekszárdi Júlia és Mayer József (2011): Az iskolák belső világa. In: Balázs Éva, Kocsis Mihály, Vágó Irén (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról 2010. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.
http://www.ofi.hu/sites/default/files/attachments/jelentes_2010_1004_vegleges.pdf

Virányi Anita (2010): A szabad tanulás hatása a tanulásban akadályozott gyermekek tanulási képességének változására. In: Karlovitz János Tibor (szerk.): Eltérő bánásmódot igénylő gyerekek a magyar közoktatásban. Neveléstudományi Egyesület, Budapest. http://www.eduscience.hu/NEK-004.pdf