Skip navigation

10.5. Az egyéni fejlesztési terv mint folyamat

Az egyéni fejlesztési terv nem egyszerűen dokumentum, hanem egyben tervezési folyamat is. A fejlesztési terv folyamat jellege jól látszik az egyéni fejlesztési terv elkészítésének lépéseiből:

 

 1. Komplex pszichológiai–pedagógiai diagnózis felállítása a szakértői vélemény alapján, kiegészítő vizsgálatok elvégzése, a gyermek, tanuló viselkedésének, játékának, tanulási motivációjának megfigyelése, valamint a sajátos nevelési igény típusa, súlyossági foka, kialakulásának ideje, az életkor, a pedagógusok és a szülők tapasztalatai, illetve dokumentumelemzés alapján.
 2. A fő fejlesztési irányok meghatározása.
 3. A fejlesztés kiemelt területeinek meghatározása.
 4. A fejlesztés területeinek feladatokra bontása.
 5. A fejlesztés összehangolása a tantárgyakkal, tantervvel, tanmenetekkel.
 6. Ütemezés, prioritások megjelenítése.
 7. Eszközök, módszerek tervezése.
 8. Munkamegosztás tervezése (személyek bevonása, együttműködés).
 9. A megvalósítás színtereinek tervezése.
 10. A dokumentum elkészítése, elhelyezése.
 11. A visszacsatolás, a kontrollvizsgálatok idejének meghatározása.
 12. A vizsgálatok elvégzése.
 13. A fejlesztési terv szükség szerinti módosítása.

(Vargáné, 2008: 65).

Az egyéni fejlesztési terv folyamatjellege
(Meggyesné, szerk.)

Az egyéni fejlesztési terv biztosítja, hogy a fejlesztési folyamat egyes szakaszai egymásra épüljenek, hogy a fejlesztés minden időpontban a tanuló aktuális állapotához igazodhasson. A sajátos nevelési igényű tanulók egyéni fejlesztését az egyéni fejlődési lapon kell dokumentálni (Tü-356. r.sz. és bel íve- A. Tü- 357. r. sz.) Az egyéni fejlődési lap nem helyettesíti az egyéni fejlesztési tervet, ez egy tanügy-igazgatási dokumentum, ami az elvégzett munka dokumentálása szolgál, míg az egyéni fejlesztési terv egy tervezési dokumentum.

Feladat

Ismerkedjenek meg az oktató által közre adott egyéni fejlődési lap nyomtatvánnyal!

Feladat

Olvassák el Vargáné Mező Lilla „Fókuszban az egyén Hogyan készítsünk egyéni fejlesztési tervet?” tanulmányának a fejlesztő pedagógus kompetenciájáról szóló pontját (3.fejezet/5. pont; 52-53.o).Miben különbözik a fejlesztő pedagógus és gyógypedagógus kompetenciája?