Skip navigation

Összefoglalás

A fejezetben a hallgatók felidézték az együttnevelés kulcsfogalmait, az integrációhoz vezető út lépéseit. Ismereteket szereztek az integrált nevelés-oktatás feltételeiről, megismerték a hazai példaértékű együttnevelési modelleket. Megismerték a tanulásban akadályozott gyermekek együttnevelésének gyakorlatát.

Önellenőrző kérdések

  1. Sorolja fel az integrációhoz vezető út lépéseit!
  2. Nevezze meg az együttnevelés szintjeit!
  3. Hasonlítsa össze az integrációt és az inklúziót!
  4. Milyen feltételei vannak az integrációnak?
  5. Soroljon fel jól működő hazai integrációs modelleket!
  6. Hogyan szolgálja az integrációt az EGYMI?
  7. Mi a kéttanáros modell?