Skip navigation

2.2. Modernizációs változások

Az 1985. évi I. törvény az oktatásról megszűntette a kisegítő iskola elnevezést, helyébe az iskolák pecsétjére az „általános iskola” került, így a megkülönböztető elnevezés megszűnt. A hatosztályos végzettséget felváltotta a nyolc osztályos bizonyítvány, ami maga után vonta a középfokú intézménytípus kialakítását (speciális szakiskolák). A gyakorlatban a hivatalos fórumokon gyakran használatosak az iskolatípus következő elnevezései:

  • eltérő tantervű általános iskola
  • speciális általános iskola
  • enyhén értelmi fogyatékos gyermekek általános iskolája

Az 1993. évi LXXIX. közoktatásról szóló törvény sok változást eredményezett a gyógypedagógiai területén (a beiskolázás jogszabályi változása, a szakértői vizsgálatok korszerűsítése, az integráció jogi kereteinek megteremtése).