Skip navigation

Összefoglalás

A fejezetben a hallgatók elsajátították a diagnosztika, illetve a gyógypedagógiai diagnosztika alapfogalmait, a gyakorlatban felmerülő diagnosztikus kérdések megközelítésének, valamint az egyén képességeinek megítélésnek lehetőségeit. Megismerték a témakörhöz tartozó jelenleg hatályos jogszabályi hátteret, elsajátították a diagnosztikus munka néhány általános vetületét, valamint a tanulásban akadályozott populációra vonatkozó speciális ismereteket. A tanulásban akadályozott tanulókkal kapcsolatos általános diagnosztikus ismeretek mellett hangsúlyt helyeztünk a beiskolázási folyamattal kapcsolatos tudnivalókra is. A fejezet lezárásaként a diagnosztikus team tagjainak kompetenciáiról szereztek ismereteket.

Kérdések

  1. Milyen kapcsolatban áll a gyógypedagógiai diagnosztika a gyógypedagógiai pszichodiganosztikával?
  2. A tanulásban akadályozott személyekkel kapcsolatos diagnosztikus feladatok elvégzése kapcsán milyen szakértői vizsgálati típusokat tud felsorolni?
  3. Mit jelent a folyamatos figyelemmel kísérés?
  4. Miben különbözik egy gyógypedagógiai vizsgálat egy pszichológiai vizsgálattól egy szakértői bizottságban?