Skip navigation

Szakirodalom

Báthory Zoltán (1992): Tanulók, iskolák-különbségek. Egy differenciális tanításelmélet vázlata. Tankönyvkiadó, Budapest.

Báthory Zoltán (2005): Differenciálás a tanulásszervezésben In: Balogh László és Tóth László (2005): Fejezetek a pedagógiai pszichológia köréből, Neumann Kht., Budapest.

Engkbrecht, A.; Weigert, H. (1999): Hogyan akadályozzuk meg a tanulási akadályok kialakulását? avagy Nem jelent akadályt a tanulási akadály! ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Budapest.

Hanák Zsuzsanna (2011): Differenciált munkaformák alkalmazása In: Estefánné Varga Magdolna (szerk.): Megújuló tananyagtartalmak, módszerek a kompetenciaalapú tanárképzésben.
http://epednet.ektf.hu/eredmenyek/megujulo_tananyagtartalmak_modszerek_a_kompetenciaalapu_tanarkepzesben.pdf

Lappints Árpád (2002): Tanuláspedagógia. A tanulás tanításának alapjai. Comenius Bt., Pécs.

M. Nádasi Mária (1987): Egységesség és differenciáltság a tanítási órán. In: Magyar pedagógia. 1987/1.

M. Nádasi Mária (2010): Adaptív nevelés és oktatás. Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Budapest.
http://tehetseg.hu/sites/default/files/geniusz_r22_net.pdf

Nádasi András: Oktatáselmélet és technológia, Eger.
http://okt.ektf.hu/data/nadasia/file/tananyag/oktataselmelet/index.html

Papp Gabriella (2003): A differenciálás megközelítésének néhány szempontja a tanulásban akadályozott tanulók együtt és különnevelése során. In: Fejlesztő Pedagógia 2006/6. szám

Vojnitsné Kereszty Zsuzsa, Kókayné Lányi Marietta (2008): Könyv a differenciálásról. Budapest, 2008, Educatio. 7.
http://old.wekerle.gov.hu/download.php?doc_id=2065