Skip navigation

Összefoglalás

A fejezetben megismerkedtek a hallgatók az a 20. század utolsó harmadában a kisegítő iskolákban bevezetésre került korrekciós tevékenységgel, melynek differenciálódása következtében a korrekciós folyamatot ma már egyéni fejlesztésnek nevezünk. Az egyéni fejlesztés fogalmának, céljának, tartalmának elsajátításával képessé válnak a szakértői bizottságok szakértői véleményére alapozva, egyénre szabott fejlesztési terveket készíteni tanulásban akadályozott tanulók számára.

Önellenőrző kérdések

  1. Milyen hasonlóságokat és különbségeket talál az egyéni korrekciós foglalkozások és az egyéni fejlesztés között?
  2. Mi a diagnosztika szerepe az egyéni fejlesztési tervek elkészítésében?
  3. Milyen jogszabályi keretek biztosítják az egyéni fejlesztés megvalósulását?
  4. határozza meg az egyéni fejlesztési terv fogalmát!
  5. Értelmezze az egyéni fejlesztési tervet, mint folyamatot!