Skip navigation

Összefoglalás

A fejezet alapvető fogalmakat (személyiség, szociális készség, -képesség, -kompetencia) mutatott be a hallgatóknak. A személyiség fejlődésével kapcsolatosan megjelenített három klasszikus modell betekintést nyújtott a hallgatók számára a témába, továbbgondolkodásra ösztönözve őket (a további tájékozódást szakirodalmi segítséggel támogatva). A tanulásban akadályozott személyek személyiségének és szociális készségeinek, -képességeinek, kompetenciájának fejlődési jellemzőinek azonosítása, felsorolása, több ponton részletesebb kifejtése által megismertette a hallgatókkal azokat az információkat, melyek gyakorlati munkájuk során fontos szerepet játszanak majd.

Önellenőrző kérdések

  1. Mi a személyiség?
  2. Milyen viszonyban vannak a szociális készségek, képességek és kompetencia egymással?
  3. Milyen szociális-emocionális jellemzői vannak a tanulásban akadályozott gyermekeknek, tanulóknak?
  4. Soroljon fel 3-3 jellemzőt a tanulásban akadályozott tanulók személyiségfejlődésére és társas kapcsolataira vonatkozóan!