Skip navigation

Összefoglalás

A fejezetben a hallgatók megismerkedtek a (tanulásban akadályozott) enyhén értelmi fogyatékos gyermekek iskolai intézményrendszerének történeti kialakulásával, működésével. Elsajátították az intézményrendszer új működési kereteit, annak változásait. Megismerték az együttnevelést segítő uniós forrásból finanszírozott pályázati lehetőséget 2004-től napjainkig.

Kérdések

  1. Mikor alakult meg az első kisegítő iskola Magyarországon?
  2. Hogyan alakult a kisegítő iskolák hálózatának terjedése?
  3. A „kisegítő iskola” elnevezés hivatalos megszűnése óta milyen elnevezéseket használunk az intézménytípus megnevezésére?
  4. Mikor jöttek létre az első módszertani intézmények?
  5. Mi a fő feladatellátásuk ma?
  6. Hogyan segítik az uniós források az együttnevelést?