Skip navigation

5.3. Tanulás, ismeretelsajátítás

A tanulással kapcsolatban mindenkinek nagyon sok információja (rendszerezett és/vagy rendszerezetlen), tapasztalata van. Jelen témában nem feladatunk a tanulás, ismeretelsajátítás témakörének részletekbe menő körüljárása, mindösszesen egy kis „emlékezetfrissítés” a célunk, mielőtt a tanulásban akadályozott tanulók specifikus jellemzőit megismernénk.

„… a tanulás, funkcióját tekintve, olyan pszichikus aktivitás, amelynek eredményeként a pszichikumban tartós változás következik be. (…) A 20. század első kétharmadában Pavlovtól Bandura klasszikussá vált kísérletéig a tanulás a pszichológia meghatározó kutatási területe volt. Tucatnyinál több tanuláselmélet született. Ezek általában a tanulást eredményező aktivitás (viselkedés) módjaiban különböznek egymástól. Az aktivitási módok közül kiemelkedő szerepet játszott a problémamegoldó viselkedés, később a szociális viselkedés (lásd a Bandura és mások által kidolgozott szociális tanulás elméletét). Egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy az explorációs viselkedés sajátos tanulási mód” (Nagy, 1998: 13).

A kognitív képességek fejlettsége befolyásolja a tanulási képesség hatékonyságát, ezáltal elmondható, hogy a kognitív képességek fejlesztésével befolyásolható a tanulási képesség fejlettsége (Nagy, 1998). A tanulás fogalmát vizsgálhatjuk pedagógiai és pszichológiai nézőpontból is. A pedagógiai paradigmák és a különböző pszichológiai irányzatok, nézőpontok alapgondolatainak összekovácsolása, a két tudomány nézőpontjainak összekapcsolása segíti a tanulás komplex, pedagógiai-pszichológiai megközelítését (Gaskó, 2006).

Feladat

A témával kapcsolatban részletesebben tájékozódhat a Hatékony tanulás c. könyvben.

A tanulói teljesítmény egy soktényezős rendszerben alakul ki. Az alábbi ábrával arra szeretnénk rávilágítani, illetve felhívni a figyelmet, hogy amikor a tanulók teljesítményéről gondolkodunk (nem csak intellektuális képességzavart mutató tanulók esetében) a kognitív tényezők mellett számos más tényezővel is számolnunk kell.

A tanulói teljesítmény (ábra forrása: Lappints, 2002, idézi: Mesterházi, 2008: 15).

A tanulói teljesítmény (ábra forrása: Lappints, 2002, idézi: Mesterházi, 2008: 15).