Skip navigation

7. fejezet: A tanulásban akadályozott tanulók sajátos szükségletei, a komplex rehabilitáció feladatai

Célok, kompetenciák

A hallgatók legyenek tisztában a tanulási akadályozottság okaival, azzal, hogy a tanulásban akadályozott populáció nagyobb részénél a szociális dimenzió húzódik meg a tanulási akadályozottság hátterében. Ismerje meg a komplex rehabilitáció eszközeit, a rehabilitáció színtereit. Tudja hatékonyan alkalmazni az optimális tanulási környezet megteremtésének lehetőségeit.

A fejezet az alábbi főbb kompetenciák fejlesztésére alkalmas:

  • a tanulási akadályozottság mögött húzódó kórokok elkülönítésére,
  • a komplex rehabilitáció eszközeinek ismerete,
  • a komplex rehabilitáció színtereinek ismerete.

A fejezet teljesítése után a hallgatók képesek lesznek:

  • a tanulásban akadályozott tanulók pedagógiai rehabilitációjának megszervezésére,
  • optimális tanulási környezetet teremteni a tanulásban akadályozott tanulók számára,

képesek ismereteiket a gyakorlatban is alkalmazni.

Módszer

A célok eléréséhez a fejezet részeinek részletes feldolgozása szükséges. A feladatokat mindig végezze el a megadott módon. Lehetséges, hogy néhány feladat megoldására a rendelkezésre álló órakeret nem elegendő, és a feladatok befejezése otthoni munkát igényel. Ne mulassza el!

A fejezetben talál olyan szövegrészeket, melyek zöld színnel látszanak, és félkövéren formázottak. Ezekre a szavakra kattintva további hasznos információk, ismeretek jelennek meg. A tananyag teljes feldolgozásához ezek elsajátítására is szükség van.

A lecke végén található önellenőrző kérdéseket válaszolja meg. Ha szükségesnek érzi, térjen vissza a fejezet azon részeihez, melyekkel kapcsolatosan a kérdésben bizonytalan.

Tartalom

A tanulási akadályozottság szociális dimenziója

A tanulásban akadályozott tanulók komplex rehabilitációja

Az ökológiai szemléletmód a gyógypedagógiában

Ötletek a tanulási környezet optimális kialakításához

Összefoglalás

Önellenőrző kérdések

Szakirodalom