Skip navigation

5. fejezet: A tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók ismeretelsajátítási folyamatának jellemzői

Célok, kompetenciák

A hallgatók ismerjék meg a téma hátterében meghúzódó fontos alapfogalmakat (kognitív képességek, intelligencia/átfogó mentális képesség, tanulás, ismeretelsajátítás), az információs körforgás szerepét és eltéréseit, valamint a tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók ismeretelsajátítási folyamatának jellemzőit.

A fejezet az alábbi főbb kompetenciák fejlesztésére alkalmas:

  • gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek, jellemzők ismerete, melyek például a diagnosztikus munka során, vagy az oktatásban, fejlesztésben fontos jelentőséggel bírnak,
  • ösztönző fejlesztési környezet kialakításához szükséges ismeretek,
  • fejlesztő anyagok megalkotásához szükséges alapismeretek.

A fejezet teljesítése után a hallgatók képesek lesznek:

  • reális követelményeket állítani a tanulásban akadályozott tanulók elé,
  • optimális fejlesztési célt kijelölni,
  • az ismeretek rendszerbe integrálására,
  • ismereteiket a gyakorlatban is alkalmazni.

Módszer

A célok eléréséhez a fejezet részeinek részletes feldolgozása szükséges. A feladatokat mindig végezze el a megadott módon. Lehetséges, hogy néhány feladat megoldására a rendelkezésre álló órakeret nem elegendő, és a feladatok befejezése otthoni munkát igényel. Ne mulassza el!

A fejezetben talál olyan szövegrészeket, melyek zöld színnel látszanak, és félkövéren formázottak. Ezekre a szavakra kattintva további hasznos információk, ismeretek jelennek meg. A tananyag teljes feldolgozásához ezek elsajátítására is szükség van.

A lecke végén található önellenőrző kérdéseket válaszolja meg. Ha szükségesnek érzi, térjen vissza a fejezet azon részeihez, melyekkel kapcsolatosan a kérdésben bizonytalan.

Tartalom

A kognitív képességek rendszere

Intelligencia (átfogó mentális képesség)

Tanulás, ismeretelsajátítás

Információs körforgás

A tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók ismeretelsajátítási folyamatának specifikus jellemzői

Összefoglalás

Önellenőrző kérdések

Szakirodalom