Skip navigation

Összefoglalás

A fejezetben a hallgatók megismerkedtek az értelmi fogyatékos gyermekek nevelését szabályozó 20. századi dokumentumokkal, a köznevelés kétszintű szabályozó rendszerével, azok legfontosabb fogalmaival. Elsajátították az enyhén értelmi fogyatékos gyermekek oktatásának tartalmi szabályozóit, azok egymáshoz kapcsolódó hierarchikus viszonyát.

Kérdések

  1. Mikor váltak tankötelessé az értelmi fogyatékos gyermekek?
  2. Mely szabályozók írták elő a kisegítő iskolák működését?
  3. Mit jelent a kétpólusú tantervi szabályozás, és mely oktatáspolitikai dokumentumok bevezetésével jelent ez meg Magyarországon?
  4. Sorolja fel a tantervi szabályozók hierarchikus elemit!
  5. Mi szabályozza ma a tanulásban akadályozott (enyhén értelmi fogyatékos) gyermek oktatását?