Skip navigation

Szakirodalom

Könczei György (2009, szerk.): Fogyatékosságtudományi fogalomtár, ELTE BGGYK, Budapest.
http://mek.oszk.hu/09400/09410/09410.pdf

Szabó Pál és Hatos Gyula (1990): Egyéni korrekciós tevékenység a kisegítő iskolában (részletek) In: Mesterházi Zsuzsa és Páricska Katalin (szerk.): Enyhe fokban sérült értelmi fogyatékosok iskolai nevelése, tankönyvkiadó, Budapest.

Útmutató a kisegítő iskola nevelési és oktatási terve Egyéni korrekció tantárgy 1-8. osztályos tantervi anyagához.

Vargáné Mező Lilla (2008, szerk.): Fókuszban az egyén. Hogyan készítsünk egyéni fejlesztési tervet? Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány, Budapest.

2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről.

32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvéről.

20/2012 EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról.