Skip navigation

5.4. Információs körforgás

„Az információs körforgás az érzékelés apparátusának segítségével valósul meg, a központi feldolgozó és raktározó, valamint az expresszió apparátusán keresztül” (Vašek, 2003: 39). Az információs körforgás fontos eleme az információs erőforrás (a téma szempontjából a tanár és a befogadó diák jelentik). A modell előnye (melyet a mellékelt ábra mutat, ábra forrása: Vašek, 2003: 39.), hogy az információ forrásától függetlenül ábrázolható vele a folyamat, meghatározhatók a lehetséges akadályok, gátak, nehézségek (Vašek, 2003).

A fogyatékos egyéneknél, zavarral küzdő személyeknél ez a körforgás – bizonyos pontjain – akadályokba ütközik (Vašek, 2003).

  1. Szenzoros sérülések esetében (látás-, hallássérült személyek) a recepció rendszerében jelenik meg az akadály.
  2. Az intellektuális képességzavart mutató és a tanulási zavarral küzdő egyének esetében a feldolgozás, raktározás, értelmezés területe funkcionál korlátozottan, mutat fejlődésbeli eltéréseket.
  3. A beszédzavarok és a testi sérülések esetében az expresszió apparátusában tapasztalható korlátozottság.

Természetesen a problémák jellegétől függően az információs körforgásban megjelenő akadályok is lehetnek összetettek.