Skip navigation

3.3.1. A közoktatást, köznevelést szabályozó törvények

Az 1961.évi III. törvény után a következő törvényünk, ami átfogóan rendelkezik az alsó fokú oktatási intézményekről, az 1985. évi I. törvény az oktatásról. Lehetővé teszi a testi, érzékszervi, értelmi - és beszédfogyatékos gyermekek nevelését ellátó óvodák működését, foglalkozik a tankötelezettség meghosszabbításával, az iskolai előkészítő foglalkozásokkal, a speciális szakiskola kérdésével. Eltörli a kisegítő iskola elnevezést, általános iskolákká minősíti a kisegítő iskolákat, ami azzal jár, hogy az addigi hatosztályos bizonyítvány helyett nyolc osztályról kapnak bizonyítványt a tanulók. Ez magával hozza a középiskolai oktatás megszervezésének igényét, hiszen 1964-85 között erre nem volt lehetőség. Az 1985. évi I. törvény megteremti a fogyatékos fiatalok továbbtanulásának jogi feltételeit.

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról nagy előre lépést tesz az oktatási esélyegyenlőség biztosítása érdekében. Kiemelten foglalkozik a tankötelezettséggel a fogyatékos gyermekek tekintetében, a szülő döntési jogkört kap, hogy a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság (akkor még így nevezték) javaslata alapján melyik intézményt választja gyermeke iskolájául. Eltörli a súlyosan fogyatékos gyermekek képezhetetlenségét, és előírja számukra a képzési kötelezettséget. Nagyobb szabadságot biztosít a fogyatékos gyermekek magántanulói státuszával kapcsolatban, megteremti az integráció jogi feltételeit, bevezeti (2003-ban) és megfogalmazza a sajátos nevelési igény fogalmát. A 2003-as törvénymódosítás lehetőséget teremt az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények megszervezéséhez.

Jelenleg a 2011. évi CIX törvény a nemzeti köznevelésről szabályozza az oktatást. Továbbra is megtalálható a sajátos nevelési igényű gyermekek meghatározása, a 15. § a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményről, a konduktív pedagógiai intézményről ír. A 47.§ a Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók nevelésével, oktatásával foglalkozik.