Skip navigation

1. Az ép és a sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek együttnevelése

A fejezet tartalma

Az elmúlt években a társadalmi rendszerek átalakulása, a gazdasági rendszerek megváltozása komoly kihatással volt és van az óvodai és iskolai nevelésre, oktatásra. Ennek a változásnak következtében a szaktudományos gondolkodás is átalakult, mely terminológiai újításokat tett szükségessé. A fejezet bemutatja az ép és a sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelésével kapcsolatos főbb alapfogalmakat, ami hozzájárul a szakmai ismeretek bővítéséhez.

A fejezet célja

A hallgató ismerje és értse meg:

  • az integrált-inkluzív neveléssel kapcsolatos alapfogalmakat, definíciókat,
  • az integrált-inkluzív óvodai nevelés típusait,
  • az integrált-inkluzív óvodai nevelés szintjeit.

A hallgató legyen képes:

  • az integrált-inkluzív neveléssel kapcsolatos szakmai ismereteit bővíteni,
  • az integrált-inkluzív neveléssel kapcsolatos szemléletét formálni,
  • empatikusan viszonyulni a sajátos nevelési igényű gyermekekhez.

A hallgató attitűdje legyen:

  • empatikus, toleráns, elfogadó,
  • előítéletmentesen legyen képes a sajátos nevelési igényű gyermekek gondozására, nevelésére,
  • empatikus legyen a sajátos nevelési szükségletű gyermekekkel.

A fejezet feldolgozása

A fejezet feldolgozását, megtanulását segítik a szövegben lévő kiemelések, bekeretezett szövegrészek, képek, videó fájlok és a kislexikon. A témával kapcsolatos széles tájékozottság megszerzését a tananyagot kiegészítő internetes olvasmányok, valamint a fejezet végén felsorolt kötelező és ajánlott szakirodalmak nyújtják. A tananyag elsajátításának ellenőrzését a lecke végén található önellenőrző feladatok szolgálják.