Skip navigation

Önellenőrző feladatok

Feleljen az alábbi kérdésekre!

  1. Értelmezze a tanulásban akadályozottság fogalmát, és mutassa be, hogy kik tartoznak a tanulásban akadályozott gyermekek körébe!
  2. Sorolja fel az értelmi fogyatékosság okait!
  3. Mi jellemzi az értelmileg akadályozott gyermekek kognitív funkcióinak működését?
  4. Milyen feladatai vannak az óvodapedagógusnak az értelmileg akadályozott gyermekek óvodai nevelésével kapcsolatban?
  5. Milyen sajátosságai vannak az értelmileg akadályozott gyermekek játéktevékenységének?

Döntse el, hogy igazak-e az alábbi állítások!

Az értelmi fogyatékos gyermekek diagnosztizálása a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság kompetenciakörébe tartozik. 

Az értelmileg akadályozott gyermekekre jellemző a megkésett beszédfejlődés, beszédészlelés és beszédmegértési zavarok. 

Az érzékelés és észlelés területén figyelhető meg a legnagyobb eltérés az ép fejlődésű társakhoz képest. 

Az enyhe fokú értelmi fogyatékosság oka nehezen meghatározható, az esetek többségében az oki tényező ismeretlen marad.

Enable JavaScript

Szókitöltős teszt

élő gyermekek csoportjába tartoznak a középsúlyos, a súlyos és igen súlyos fokban értelmi fogyatékos gyermekek.

Az értelmileg akadályozott gyermekek számára megnehezíti az például a kognitív funkciók sérülése, a tartós figyelem és feladattartás gyengesége.

Az értelmileg akadályozott gyermek az életkori sajátossághoz képest szűk terjedelmű, nem tartós, hullámzó.

, azok a gyermekek, akik az idegrendszer biológiai és/vagy genetikai okokra visszavezethető gyengébb funkcióképességei, illetve a kedvezőtlen környezeti hatások folytán tartós, átfogó tanulási nehézségeket, tanulási képességzavart mutatnak.

Enable JavaScript

Válassza ki a helyes választ!

Kérdés

Az értelmi fogyatékosságon belül az intelligenciaszint alapján a súlyos értelmi fogyatékos személyek intelligenciaszintje:

Válaszok

75-50 közötti IQ tartományba,

55-35 közötti IQ tartományba,

40-20 közötti IQ tartományba,

25 alatti IQ tartományba esik. 

Visszajelzés