Skip navigation

Felhasznált és ajánlott irodalom

  • Attwood, T. (2002): Különös gyerekek. Kalauz az Asperger-szindrómáról szülőknek és nevelőknek. Animus Kiadó, Budapest.
  • Balázs Anna (2000): Az autista gyermekek az óvodában és az iskolában. In: Illyés Sándor (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Budapest, 631-654. o.
  • Bécsi Mónika, Erdei Róbert, Fegyver Márta, Kissné Almási Krisztina és Török Márta (2006, szerk.): Kézikönyv a sajátos nevelési igényről és az integrációról. Start Rehabilitációs Vállalat és Intézményei Nyírségi Nyomda, Nyíregyháza.

Internetes források: