Skip navigation

Összefoglalás

Ebben a fejezetben az elméleti tájékozottságot megalapozó és a gyakorlatban hasznosítható ismeretet szerezhetett a beszédfogyatékossággal rendelkező gyermekek óvodai nevelésével kapcsolatban. A fejezet első része az alapfogalmak értelmezéséről, a beszédbeli-rendellenességek csoportjairól, legfontosabb jellemzőiről szólt. A második rész a beszédfogyatékossággal rendelkező gyermekek óvodai neveléséhez ajánlott óvodapedagógusi feladatokat mutatta be.

A lecke feldolgozását követően, mielőtt a következő fejezetre áttérne, ellenőrizze tudását az önellenőrző kérdések és feladatok megoldásával. Amennyiben szükséges térjen vissza azokhoz az anyagrészekhez, amelyekkel kapcsolatban az ismeretei még hiányosak.