Skip navigation

Összefoglalás

Ebben a fejezetben az elméleti tájékozottságot megalapozó és a gyakorlatban hasznosítható ismeretet szerezhetett az értelmi fogyatékos gyermekek óvodai nevelésével kapcsolatban. A fejezet első része az értelmi fogyatékosság értelmezéséről, csoportjairól, legfontosabb jellemzőiről szólt. A második rész az értelmi fogyatékosság egyik alcsoportján keresztül az értelmileg akadályozott gyermekek óvodai neveléséhez ajánlott óvodapedagógusi feladatokat mutatta be.

A lecke feldolgozását követően, mielőtt a következő fejezetre áttérne, ellenőrizze tudását az önellenőrző kérdések és feladatok megoldásával. Amennyiben szükséges térjen vissza azokhoz az anyagrészekhez, amelyekkel kapcsolatban az ismeretei még hiányosak.