Skip navigation

Önellenőrző feladatok

Feleljen az alábbi kérdésekre!

  1. Mi jellemzi a magatartászavarral rendelkező gyermek figyelmét?
  2. Értelmezze a magatartászavar jelentését!
  3. Ismertesse a magatartászavar különböző formáit a BNO felosztása szerint!
  4. Milyen feladatai vannak az óvodapedagógusnak a magatartászavarral rendelkező
  5. gyermekek óvodai fogadásával, nevelésével kapcsolatban?
  6. Hogyan lehet az óvodai gyermekcsoportban a „mi-tudatot” kialakítani?

Döntse el, hogy igazak-e az alábbi állítások!

A kevert magatartási és emocionális zavarok esetén a meglévő agresszív, disszociális vagy kihívó magatartáshoz depresszió, szorongás vagy más emocionális zavar társul.

A hiperkinetikus kisgyermekeknek alacsony a mozgásigényük.

A tic egy önkéntelen, gyors, visszatérő, nem ritmusos, motoros mozgás vagy hangformálás pl. huhogás szerű hangadás, bizonyos szavak céltalan ismételgetése. 

A váratlan változásokra előre fel kell készíteni a gyermeket, mivel arra a magatartászavarral rendelkező gyermekek általában érzékenyen reagálnak. 

Enable JavaScript

Egészítse ki az alábbi a mondatokat a megfelelő szavakkal!

A a különböző súlyosságú és komplexitású részképesség zavarok, vagy azok halmozott előfordulása jellemzik, melyek nehezítik az ismeretelsajátítást, a tanulást, az önirányítás képességeinek fejlődését.

A speciális gyűjtőfogalom, ami magában foglalja azokat a viselkedésbeli formákat, amelyek az átlagostól való jelentős eltérést mutatnak.

A magatartászavarral rendelkező gyermek sajátos nevelési igényét a állapítja meg.

Enable JavaScript

Válassza ki a kakukktojást!

Kérdés

A magatartászavarral rendelkező gyermek esetében a vegetatív terület működésének jellemzői:

Válaszok

időjárási frontérzékenység,

diszharmonikus, merev mozgás,

alacsonyabb vagy magasabb fájdalomküszöb,

alvási problémák kihagyás.

Visszajelzés