Skip navigation

Záróteszt

Döntse el, hogy igazak-e az alábbi állítások!

A hátrányos helyzetű gyermekek a 2011. évi köznevelési törvény alapján különleges gondozást igényelnek. 

A funkcionális integráció az együttnevelés legmagasabb foka, amikor nem választják szét a gyermekeket az óvodai foglalkozásokon vagy a tanítási órákon, hanem együtt fejlesztik őket.

A szegregált nevelés az integrált nevelés ellentéte, a sajátos nevelési igényű gyermek külön gyógypedagógiai intézményben történő nevelésére, oktatására vonatkozik. 

 

A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése, csak az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben történhet.

A gyermek sajátos nevelési igényét a tünetek alapján az óvodapedagógus határozza meg.

A mozgáskorlátozott gyermeknél a mozgásszervrendszer veleszületett vagy szerzett károsodása és/vagy funkciózavara miatt maradandó mozgásos akadályozottság áll fenn. 

A mozgáskorlátozottsághoz a központi idegrendszert ért károsodások miatt gyakran társul kommunikációs zavar, esetleg beszédképtelenség. 

A látássérült gyermekeknél az irodalom és az anyanyelv nevelési területei alig térnek el az ép társaikétól. 

A hallássérülés következményei érintik az intelligenciát, az értelmi képességeket is.

Az ének, zene, énekes játék, gyermektánc nem állnak messze a hallássérült gyermekektől. 

Az értelmileg akadályozottsággal élő gyermekek csoportjába tartoznak a középsúlyos, a súlyos és igen súlyos fokban értelmi fogyatékos gyermekek. 

A dadogók és más beszédfogyatékossággal rendelkező gyermekeknél az óvodai tevékenységek során a vizualitás, a szemléltetés dominál.

Az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek kommunikációjára jellemző, hogy szó szerint értelmezik a hallottakat.

Az autizmus spektrum zavarral élő kisgyermekek szívesen játszanak szabályjátékokat.

Hazánkban a statisztikai adatok szerint az óvodai integrált-inkluzív nevelésben a magatartászavarral rendelkező gyermekek száma növekvő tendenciát mutat.

Enable JavaScript

Egészítse ki az alábbi a mondatokat a megfelelő szavakkal!

Az integráció a különálló részeknek valamely nagyobb egészbe, egységbe való beilleszkedését, beolvadását jelenti.

A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését végző óvodának a pedagógiai programját az , valamint a rendelet 1. számú mellékleteként kiadott alapján kell elkészítenie.

Az agyi eredetű mozgászavarhoz nagyobb valószínűséggel társulhatnak más is.

A látássérültek csoportjain belül a esetében a látás marad a vezető érzékelési csatorna.

A a beszéd összerendezettségének zavara, amely a ritmus és az ütem felbomlásában és a beszéd görcsös szaggatottságában jelentkezik.

Az szó jelentése a megváltozott életkörülményekhez alkalmazkodó.

Az óvodapedagógus nevezze meg a kisgyermek számára a bútorokat, ismertesse meg az óvodai csoportszobában a főbb tájékozódási pontokat.

Az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek vizsgálatával az illetékes foglalkozik.

A magatartás-, viselkedés- és beilleszkedési zavarokkal küzdő gyermekek is segítséget igényelnek.

Enable JavaScript

Válassza ki a helyes választ!

Kérdés

A szociális integráció esetén az ép és a sajátos nevelési igényű gyermekek 

Válaszok

a nap teljes szakaszában együtt vannak az óvodában

csak az óvodai foglalkozásokon vannak elkülönítve,

egy épületben, de külön óvodai csoportban vannak

csak bizonyos óvodai foglalkozások idején vannak együtt.

Visszajelzés

Kérdés

A hallássérült gyermekek gyógypedagógiai fejlesztését

Válaszok

a konduktor,

a szurdopedagógus,

a logopédus,

a tiflopedagógus végzi.

Visszajelzés

Kérdés

Az értelmi fogyatékosságon belül a súlyos értelmi fogyatékos személyek intelligenciaszintje

Válaszok

75-50 közötti IQ tartományba,

55-35 közötti IQ tartományba,

40-20 közötti IQ tartományba,

25 alatti IQ tartományba esik. 

Visszajelzés

Válassza ki a kakukktojást!

Kérdés

Az autizmus spektrum zavar: a viselkedés szintjén az autizmus spektrum zavarok heterogén képet mutatnak, de egységesen mindig megjelennek a közös jellemzők is:

Válaszok

a szociális interakciók, 

a kommunikáció,

a mozgás,

a sztereotip és receptív viselkedés és érdeklődés terén.

Visszajelzés

Kérdés

A hiperkinetikus zavarral rendelkező gyermekek jellemző tünete

Válaszok

a tevékenységek közötti csapongás,

a figyelmetlenség,

a meggondolatlanság,

rendszeres huhogás szerű hangadás.

Visszajelzés