Skip navigation

Önellenőrző feladatok

Feleljen az alábbi kérdésekre!

  1. Milyen kiemelt nevelési céljai vannak az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek óvodai nevelésének?
  2. Mi jellemzi az autizmus spektrum zavarral élő kisgyermekek kommunikációját?
  3. Milyen terápiák lehetnek hasznosak az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek fejlesztésében?
  4. Ismertesse Lorna Wing, angol pszichiáter, autizmus kutató csoportosítása alapján az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek típusait, és azok jellemzőit!

Döntse el, hogy igazak-e az alábbi állítások!

Az autizmus spektrum zavar minden értelmi szinten előfordul, tehát megjelenhet az átlagos vagy átlag feletti intelligencia mellett épp úgy, mint az értelmi sérüléssel együtt járva.

Hazánkban az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek óvodai nevelése csak gyógypedagógiai intézményben, szegregáltan történhet.

A verselés, mesélés alkalmas arra, hogy az óvodapedagógus felkeltse az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek érdeklődését, bővítse ismereteiket, tapasztalataikat, valamint fejlessze az ok-okozati összefüggések meglátásának képességét.

Enable JavaScript

Egészítse ki az alábbi a mondatokat a megfelelő szavakkal!

A logikus sorrendben rajzokkal tünteti fel a tevékenység egyes lépéseit, ha kell, akkor hozzá a szükséges eszközöket is.

A kialakításánál ügyelni kell arra, hogy legyen meg mindennek az állandó helye. Az egyes terek funkciói világosan különüljenek el egymástól (pl. szabad játék, étkezés, öltözés, elvonulásra alkalmas kuckó).

A képek, fotók, szimbólumok segítségével bemutatott képes segít megérteni, hogy mit, hol, mikor, milyen sorrendben kell és lehet tenni. Jól követhetővé válnak a nap eseményei, előre jelezhetők a változások.

Enable JavaScript

Válassza ki a kakukktojást!

Kérdés

Az autizmus spektrum zavar: a viselkedés szintjén az autizmus spektrum zavarok heterogén képet mutatnak, de egységesen mindig megjelennek a közös jellemzők is:

Válaszok

a szociális interakciók, 

a kommunikáció,

a mozgás,

a sztereotip és receptív viselkedés és érdeklődés terén.

Visszajelzés