Skip navigation

Felhasznált és ajánlott irodalom

  • Bécsi Mónika, Erdei Róbert, Fegyver Márta, Kissné Almási Krisztina és Török Márta (2006, szerk.): Kézikönyv a sajátos nevelési igényről és az integrációról. Start Rehabilitációs Vállalat és Intézményei Nyírségi Nyomda, Nyíregyháza.
  • Csányi Yvonne (2001): Az együttnevelés tényezői, feltételei. In: Csányi Yvonne (szerk.): Látássérült gyermekek integrált oktatása-nevelése. ELTE BGGYTF, Budapest.
  • Kovács Krisztina (2000): Látássérült gyermekek az óvodában és az iskolában. In: Illyés Sándor (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Budapest, 463-503. o.
  • Walthes, R. (2003): Einführung in die Blinden – und Sehbehindertenpädagogik. Ernst Reinhardt Verlag, München, Basel.

Internetes források: