Skip navigation

Az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek viselkedésének főbb jellegzetességei

Területek

Viselkedéses jegyek

 

Társas és érzelmi készségek

 • Nem értik, hogyan kell más gyermekkel együtt játszani (pl. figyelmen kívül hagyják a játékszabályokat).
 • Kerülik a többiek társaságát, inkább egy félreeső helyre vonulnak.
 • Nem szívesen vesznek részt közös játékokban, tevékenységekben.
 • Nem tudják beleélni magukat más emberek érzéseibe.
 • Elvárják másoktól, hogy ismerjék gondolataikat, élményeiket, függetlenül attól, hogy a másik jelen volt-e az adott helyzetben. Nem ismerik fel, hogy a másik ember nem mindig tudhatja azt, amit ők tudnak.
 • Fokozottabban igénylik a megnyugtatást, különösen olyan helyzetekben, amikor a dolgok megváltoznak körülöttük.
 • Nem képesek árnyaltan kifejezni érzelmeiket.

Kommunikáció

 • Szó szerint értelmezik a hallottakat.
 • Szokatlan hang és hanghordozás jellemzi (monoton, színtelen) a kommunikációjukat.
 • Nem figyelnek a beszélgetőpartner mondanivalójára, nem reagálnak annak tartalmára.
 • Beszélgetés közben ritkán vesznek fel szemkontaktust.
 • Beszédük pedáns, túl precíz lehet.
 • Nem képesek fenntartani a beszélgetés folyamatosságát.

Megismerési (kognitív) készségek

 • A mesék, kitalált történetek csekély mértékben keltik fel érdeklődésüket.
 • Jó hosszú távú memória jellemzi őket, jól emlékeznek régi eseményekre, adatokra.
 • Nem játszanak szerepjátékokat. Saját képzeletbeli játékukba más gyermekeket nem vonnak be, a többiek által kitalált történetekbe pedig belezavarodnak.

Sajátos érdeklődési kör

 • Egyetlen téma köti le az érdeklődésüket, amihez megszállottan gyűjtik az információkat, adatokat.

Mozgásos készségek

 • Rossz mozgáskoordináció jellemzi őket, ezért gyengék például labdajátékokban.
 • Szaladás közben szokatlan a testtartásuk.

Egyéb sajátosságok

 • Félnek vagy nyugtalanná válnak például szokványos hangoktól (pl. elektromos gépektől), a bőr vagy a fej érintésétől, bizonyos ruhadarabok viselésekor, váratlan zajoktól, egyes tárgyak látványától, zajos helyektől, tömegtől (pl. az óvodában, a bevásárlóközpontban).
 • Nem képesek a rugalmas váltásra, változás esetén elvesztik a biztonságérzetüket.
 • Feldúlja őket minden, ami a szokásos rendtől eltér (pl. napirend megváltozása, szokott útvonaltól való eltérés).
 • Ha izgatottak, kezükkel csapkodnak, forognak.
 • Kisebb fájdalmakra érzéketlenek.
 • Körülményes szertartásokat alkalmaznak (pl. lefekvés előtt sorba rakja játékait).
 • Beszédfejlődésük megkésett.
 • Szokatlanul grimaszolnak, vagy rángatják az arcukat.

 [1] A táblázat Attwood, T. (2002): Különös gyerekek. Kalauz az Asperger-szindrómáról szülőknek és nevelőknek című munkája alapján készült.