Skip navigation

Az óvodapedagógus ajánlott feladatai a beszédfogyatékos, beszéd-és nyelvi fejlődésben akadályozott gyermekek óvodai nevelésében

Feladat

Gondolja át az óvodapedagógus főbb feladatait a beszédfogyatékos gyermekek óvodai nevelésében a következő szempontok szerint: (1) a beszédfogyatékos gyermek óvodai fogadása, (2) a gyermekcsoport felkészítése, (3) a beszédfogyatékos gyermek fogadása, óvodai nevelése. Ezt követően töltse ki a feladatlapot, majd a következő táblázat segítségével ellenőrizze le munkáját!

 

Az óvodapedagógus főbb feladatai a beszédfogyatékos gyermek fogadását megelőzően

 • Megismeri a gyermek szakértői véleményét.
 • Tisztában kell lennie a gyermek diagnózisával, a sérülés okával, a hozzá kapcsolódó tünetekkel és következményekkel, valamint a legszükségesebb teendőkkel és fejlesztési lehetőségekkel.
 • Információt gyűjt a gyermek beszédállapotáról.
 • Megismeri azokat a speciális feladatokat és módszereket, amelyeket a mindennapi nevelés-oktatás során szem előtt kell tartania.
 • Az óvoda pedagógiai programja alapján nevelési tervet készít, szükség esetén egyéni fejlesztési tervet ír.
 • Felkészíti a csoportjába járó gyermekeket a beszédfogyatékos gyermek fogadására.
 • Felkészíti a csoportjába járó gyermekek szüleit a beszédfogyatékos gyermek elfogadására.
 • Felveszi a kapcsolatot a beszédfogyatékos gyermek szüleivel, a módszertani intézmény szakembereivel.
 • Felveszi a kapcsolatot és együttműködik a gyermek terápiáját végző logopédussal és az együttnevelést segítő szakemberekkel.
 • Ideális esetben az óvodapedagógus már az óvodába kerülés előtt megismerkedik a gyermekkel. Ez elősegíti, hogy valódi információk birtokába jusson a gyermekről és a vállalt feladatról.

Az óvodapedagógus főbb feladatai a gyermekcsoport felkészítésben

 • Az óvodapedagógus saját példaadása is hozzájárul az ép gyermekek számára a másság elfogadásának, természetes állapotként való kezelésének megtanításához.
 • Az óvodapedagógus készítse fel az ép gyermekeket a beszédfogyatékos társuk érkezésére.
 • Adjon információt az ép gyermekeknek a segítségnyújtás szükségességéről és lehetőségeiről.
 • Segítsen a kirekesztődés megelőzésében.

Az óvodapedagógus főbb feladatai a beszédfogyatékossággal rendelkező gyermek fogadásával, óvodai nevelésével kapcsolatban

 • Fontos az óvodapedagógus természetes viselkedése.
 • Legyen türelmes a beszédfogyatékossággal rendelkező gyermekkel.
 • Segíteni kell a gyermek beilleszkedését.
 • Törekedni kell a harmonikus, kiegyensúlyozott, beszélgetésre motiváló környezet kialakítására.
 • Gazdag nyelvi környezetet kell biztosítani.
 • Beszéljen a gyermekkel lassabban, valamint egyszerű, érthető, rövid, világos mondatokban.
 • Amennyiben a gyermeknek nem motoros beszédzavara van, akkor beszéltesse minél többet a gyermeket.
 • A kommunikációhoz alkalmazzon verbális eszközöket, vizuális megerősítést.
 • Mindig győződjön meg arról, hogy a gyermek megértette- a közlést, és ha kell, ismételje meg a már elmondottakat.
 • Differenciálással biztosítani kell az egyéni haladási ütemet.
 • Fontos a beszédkedv felkeltése. Az óvodapedagógus őszinte, nyitott odafigyelése ösztönzi a beszédfogyatékossággal rendelkező gyermeket a kommunikálásra, beszédfélelmei leküzdésére.
 • Törekedjen a beszédfogyatékosságból eredő hátrányok miatti kirekesztettség elkerülésére, az önbizalom megerősítésére.
 • A foglalkozásokhoz teremtsen oldott, bizalmas, stresszmentes légkört.
 • A gyermek érezze, hogy olyannak fogadják el őt, amilyen.
 • Amikor beszél, a beszédhiba helyett a mondanivalóra kell figyelni.
 • Csak akkor segítsünk, amikor feltétlenül szükséges.