Skip navigation

Az óvodapedagógus ajánlott feladatai az óvodai élet tevékenységi formáival kapcsolatban

 

Az óvodai nevelés, fejlesztés célja:

Minden magatartászavar más, még az egyes csoportokon belül (pl. szorongásos vagy hiperaktivitás) sincs két azonos tünetekkel rendelkező gyermek. Ezért mindenkire érvényes módszer a magatartászavarral rendelkező gyermekekkel való bánásmódra nincs.

 

A magatartászavarral rendelkező gyermekek esetében különösen fontos a motiváció szerepe, a foglakozásokra való érdeklődés felkeltése, mivel feladattudatuk, ismeretszerzési motivációjuk gyenge. A foglalkozások kezdeményezésekor fontos a gyermekkel felvenni a szemkontaktust, hogy érezze, figyelünk rá, fontos számunkra a jelenléte. A váratlan változásokra előre készítsük fel őket, mert arra érzékenyen reagálnak.

Játék

 • Az óvodapedagógus biztosítson lehetőséget (pl. bábozás kezdeményezésével), hogy a magatartászavarral rendelkező gyermekek kijátszhassák magukból a problémáikat, elmesélhessék élményeiket. A játék során a gyermekeket mindig meg kell hallgatni, válaszolni kell kérdéseikre.

Verselés, mesélés

 • A beszédben aktív gyermekeket meg kell erősíteni, a szorongó gyermekeket motiválni kell a beszédre.
 • Az anyanyelvi játékok és drámajátékok segítséget nyújtanak abban, hogy a gyermekek könnyebben megtanulják értelmezni a felnőttek és a társaik metakommunikációs jelzéseit.

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc

 • A zene, ritmus örömet kelt, oldja a fezültséget.
 • Az énekes játékok hozzájárulhatnak a sikerélmény biztosításához azoknál is, akik más játékban alárendelt szerepet kapnak.
 • A zene lüktetése, a szabályosan ismétlődő mozdulatok fejlesztik a gyermekek mozgásának összerendezettségét, a ritmusérzéket.
 • Az énekes játékok fejlesztik a gyermekek szabálytudatát.
 • Lényeges az oldott hangulatú éneklés, énekes játék biztosítása.

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka

 • Az alkotások teret biztosítanak az érzések, gondolatok kifejezésére.
 • A szorongó, visszahúzódó gyermekeknél a rajzolás, festés, szobrászkodás terápiás eszköz is lehet.
 • A hiperaktív gyermekek többségének problémát jelent a rajzolás. Sokszor nincs türelmük leülni és rajzolni, nehezen tudják a teret síkban ábrázolni, formaazonosításuk gyengébb. Segítséget nyújthat, ha állva rajzolhatnak (pl. a szekrények nagy felületére csomagolópapírt ragaszthatunk). Lényeg, hogy a gyermekek minél nagyobb felületen élhessék meg a rajzmozgást.

Mozgás

 • Fontos az egyéni sajátosságok figyelembevételével a spontán mozgáslehetőség biztosítása.
 • A mozgás fejleszti a motoros képességeket.
 • A kellő intenzitású és játékban gazdag testmozgás hozzájárul a gyermekek személyiségének differenciált fejlesztéséhez.

A külső világ tevékeny megismerése

Matematikai tartalmú tevékenységek

 • A környezeti nevelés során a gyermekek megfigyeléseiket, tapasztalataikat szóban is kifejezhetik, ami segíti a kommunikációs készség fejlesztését.
 • A környezeti nevelés szorosan kapcsolódik a matematikai neveléshez, ami hozzájárul a logikus gondolkodás fejlődéséhez.
Fejlesztés ejtőernyővel
Öltözködés