Skip navigation

Összefoglalás

Ebben a fejezetben ismeretet szerezhetett az ép és a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai együttnevelésével kapcsolatos alapfogalmakról, az integrált óvodai nevelés típusairól és szintjeiről, az inkluzív nevelés fő jellemzőiről.

A lecke feldolgozását követően, mielőtt a következő fejezetre áttérne, ellenőrizze tudását az önellenőrző kérdések és feladatok megoldásával. Amennyiben szükséges térjen vissza azokhoz az anyagrészekhez, amelyekkel kapcsolatban az ismeretei még hiányosak.