Skip navigation

Összefoglalás

Ebben a fejezetben az elméleti tájékozottságot megalapozó és a gyakorlatban hasznosítható ismeretet szerezhetett a mozgáskorlátozott gyermekek óvodai nevelésével kapcsolatban. A fejezet első része a mozgáskorlátozottság értelmezéséről, a mozgáskorlátozott gyermekek csoportjairól, legfontosabb jellemzőiről, a mozgássérülés személyiségfejlődésre gyakorolt hatásáról, valamint a mozgáskorlátozott gyermekek óvodai neveléséhez szükséges speciális eszközökről szólt. A második rész a mozgáskorlátozott gyermekek óvodai neveléséhez ajánlott óvodapedagógusi feladatokat mutatta be.

A lecke feldolgozását követően, mielőtt a következő fejezetre áttérne, ellenőrizze tudását az önellenőrző kérdések és feladatok megoldásával. Amennyiben szükséges térjen vissza azokhoz az anyagrészekhez, amelyekkel kapcsolatban az ismeretei még hiányosak.