Skip navigation

Mozgáskorlátozott gyermekek nevelése többségi óvodában

Hazánkban a mozgássérült gyermekek óvodai nevelése mozgásjavító óvodában, szegregáltan vagy az ép gyermekekkel együtt a lakóhelyhez közeli többségi óvodában, integráltan valósulhat meg. Amennyiben a többségi óvoda vállalta a mozgássérült gyermek nevelését, a feladatvállalást fel kell tüntetni az óvoda alapdokumentumaiban, így az alapító okiratban és a helyi pedagógiai programban.

A mozgáskorlátozott gyermekek óvodai nevelése során kiemelt figyelmet kell fordítani a mozgás akadályozottságából származó hátrányok csökkentésére, megszüntetésére. Meg kell tanítani a speciális, egyénre szabott eszközök használatát, ami elősegíti a szűkebb és tágabb környezet szélesebb körű megismerését, az életkornak megfelelő tapasztalatszerzést. Törekedni kell a megtanult mozgás alkalmazásának nevelésére. Az óvodában a gyermek állapotának megfelelő mozgás- és életteret kell kialakítani, figyelembe véve az önállóságra nevelés elvét. Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció és terápia feladatait és a mozgásnevelést az óvodai foglalkozások körébe kell beépíteni.

A mozgássérült gyermekek óvodai nehézségeinek csökkentésében a mozgássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógus (a szomatopedagógus), valamint a konduktor és a gyógytornász segítségére lehet támaszkodni.

A pontos diagnosztizálás szakorvos, illetve a Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság feladata.

Mozgáskorlátozott gyermekek nevelése többségi óvodában

Képgaléria