Skip navigation

Ajánlott speciális gyógypedagógiai, pedagógiai módszerek, eszközök

Az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek neveléséhez, fejlesztéséhez célzottan alkalmazott, specifikus gyógypedagógiai módszerekre, eszközökre  van szükség. A fejlesztések során különösen fontos a viselkedési szabályok, helyes viselkedési minták, énkép, önismeret, érzelmek kifejezése, önkontroll, az emberi kapcsolatok rendszere, mások tulajdonságainak, érzelmi reakcióinak felismerése, valamint az érdeklődésnek és az életkornak megfelelő, funkcionális, örömteli szabadidős készségek tanítása, fejlesztése. Ezeknek a területeknek a tanítását a gyógypedagógus által végzett autizmus specifikus gyógypedagógiai módszerek biztosítják (pl. szociális történetek, én-könyv).

A folyamatábra és a napirend nagy segítséget nyújt az óvodapedagógusok számára az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek óvodai nevelésében. A végrehajtó működések zavara az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek számára megnehezíti, hogy átgondolja a tevékenységek logikus sorrendjét, a szükséges eszközök előkészítését. Gyakran tapasztalható, hogy egyes tevékenységekben (pl. önkiszolgálás, naposi teendők ellátása) sokkal önállótlanabbak, mint ahogy a képességeiket tekintve elvárható lenne. Nem tudják például, hogyan kezdjenek hozzá a terítéshez, nem jut eszükbe, milyen sorrendben kell levetkőzni, hogyan kell kezet mosni. Ebben tud segíteni a folyamatábra. A folyamatábra logikus sorrendben rajzokkal tünteti fel a tevékenység egyes lépéseit, ha kell, akkor hozzá a szükséges eszközöket is. A gyermek feladata, hogy kövesse a folyamatábrát. A képek, fotók, rajzos szimbólumok segítségével bemutatott napirend segít megérteni, hogy mit, hol, mikor, milyen sorrendben kell és lehet tenni. Jól követhetővé válnak a nap eseményei, előre jelezhetők a változások. Az előre jelzett időtartam egyénre szabott. Lehet csak a soron következő tevékenységet, a soron következő két tevékenységet, napszakot, fél napot, heti beosztást jelezni. Mutathatja teljes nap, esetleg a hét fontosabb eseményeit. Minden esetben a gyermek számára átlátható szakaszt kell jelezni. Elhelyezését tekintve lehet rögzített vagy hordozható, de minden esetben legyen a gyermek számára látható és elérhető. A gyermekek egyéni sajátossága határozza meg, hogyan nézzen ki a napirend, hol legyen a helye, mennyire legyen részletes.

A fejlődés érdekében fontos, hogy az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek lehetőleg önállóan változatos aktivitásokban vegyenek részt. A tevékenységeket nagymértékben segítik a látható, térben és időben állandó információk.

Folyamatábra használata, kézmosás

Képgaléria