Skip navigation

A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésével kapcsolatos főbb jogszabályok

Az ép és a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai együttnevelésével kapcsolatos főbb törvények, rendeletek:

  • 1991. évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről
  • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
  • 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
  • A 2011. április 25-én megjelenő Magyarország Alaptörvénye
  • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
  • 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelete a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
  • 363/2012. (XII. 17.) Kormány rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról
  • 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről