Skip navigation

A látássérülés értelmezése

A látássérülésnek több definíciója van, meghatározása különböző szempontok szerint történhet.

Tág értelemben: látássérült az a személy, akinek látóképessége az ép látáshoz viszonyítva csökkent.

Orvosi értelemben: a súlyosságtól függetlenül mindenki látássérült, akinek szemészeti állapota a normálistól tartós eltérést mutat. 

 

Pedagógiai értelemben: látássérült az a gyermek, akinek látásvesztesége olyan súlyos fokú, hogy csak megfelelően kialakított tárgyi és személyi környezetben, speciális módszerek és eszközök segítségével képes optimálisan fejlődni, ismereteket feldolgozni, tanulni.

A pedagógiai jellegű meghatározás tehát azt veszi alapul, hogy milyen fokú az a nagymértékű látásromlás, ami miatt a gyermek már különleges pedagógiai segítséget igényel, valamint mekkora látásmaradvány teszi lehetővé a látáson alapuló fejlődést, ismeretszerzést.

A látássérült gyermek látásteljesítménye (vízusa) az ép látáshoz (vízus: 1) viszonyítva két szemmel és korrigáltan (szemüveggel) is 0–0,33 (0–33%-os látásteljesítmény) közötti. Látássérült az a gyermek is, akinek látótere – tekintése fixációs pontjától mindkét irányban legfeljebb 10°, azaz teljes szélességében legfeljebb 20°.[1]

Walthes (2003) funkcionalista megközelítése szerint látássérült személy az, akinél látása miatt korlátozottak az alábbi funkciók:

  • információszerzés,
  • mozgás és tájékozódás – közlekedés,
  • önellátás – mindennapos tevékenységek,
  • tanulás,
  • munkába állás valamelyikének végzésében.[2]

 

A látássérülés okai:

  • örökletes betegség,
  • a szem veleszületett fejlődési rendellenessége,
  • szerzett sérülés.
[1] 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelete a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

[2] Walthes, R. (2003): Einführung in die Blinden – und Sehbehindertenpädagogik. Ernst Reinhardt Verlag, München, Basel.