Skip navigation

Előszó

Az óvodapedagógus feladata a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésében című digitális tananyag rövid bemutatása

 

A digitális tananyag az óvodapedagógusok sajátos nevelési igényű óvodás gyermekekkel kapcsolatos sérülésspecifikus feladataiba nyújt betekintést. A tananyag elsősorban óvodapedagógus szakos hallgatók számára készült, de felhasználhatják szociálpedagógia szakos hallgatók és a szakirányú mentorképzésében részt vevő óvodapedagógusok is.

A tananyag heti két órás kurzus során dolgozható fel, és elsősorban az óvodapedagógus szak „Integrált-inkluzív nevelés” című kurzusához készült, de felhasználható az óvodapedagógus és a szociálpedagógus képzésben azokhoz a tantárgyakhoz is, amelyeknek tartalma magában foglalja a sajátos nevelési igényű gyermekekkel való foglalkozás megismertetését, így például „Gyógypedagógiai alapismeretek”, „A szociálpedagógus tevékenysége sajátos nevelési szükségletűek körében”, „Differenciálás pedagógiája”.

A tananyag hozzájárulhat ahhoz, hogy a hallgatók képessé váljanak arra, hogy felismerjék egy gyermek sajátos nevelési igényének jellemzőit, kialakuljon bennük az elfogadó attitűd, valamint alkalmassá váljanak az egyéni bánásmód szakszerű alkalmazására.

A tananyag ajánlásokat tartalmaz a sajátos nevelési igényű gyermekek ép gyermekekkel történő együttneveléséhez. Mivel nincs két egyforma azonos sérüléssel rendelkező sajátos nevelési igényű gyermek, és a gyermekek sajátos nevelési szükséglete is eltérő lehet, nem lehet általános receptet nyújtani az óvodapedagógusi teendőkkel kapcsolatban. A bemutatott módszertani javaslatok olyan az együttnevelés során alkalmazható lehetőségeket ismertet, amelyek közül az óvodapedagógus a sajátos nevelési igényű gyermek ismeretében maga tud válogatni.

Az elméleti anyag feldolgozását a fejezetek szövegében lévő kiemelések (vastagítás, bekeretezés, más szín használata), együttnevelést felvállaló óvodákban készült videó felvételek, és gazdag képanyag segíti. Az egyes témakörök végén a megszerzett tudás ellenőrzése gyakorló feladatokkal, mint például a különböző típusú feleletválasztós, feleletalkotós feladatokkal, tesztkérdésekkel történik. A tananyag a gyakorlati feladatok megoldását is tartalmazza.

 

Kulcsszavak: együttnevelés, sajátos nevelési igény, sérülésspecifikus feladatok, egyéni fejlesztés

 

Szeged, 2015. május 15.

Dr. Kovács Krisztina