Skip navigation

Összefoglalás

Ebben a fejezetben az elméleti tájékozottságot megalapozó és a gyakorlatban hasznosítható ismeretet szerezhetett az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek óvodai nevelésével kapcsolatban. A fejezet első része az autizmus, autizmus spektrum zavar értelmezéséről, a autizmus spektrum zavarral élő gyermekek csoportjairól, legfontosabb jellemzőiről, viselkedésformáiról szólt. A második rész az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek óvodai neveléséhez ajánlott óvodapedagógusi feladatokat, speciális pedagógiai módszereket, eszközöket, fejlesztési technikákat mutatta be.

A lecke feldolgozását követően, mielőtt a következő fejezetre áttérne, ellenőrizze tudását az önellenőrző kérdések és feladatok megoldásával. Amennyiben szükséges térjen vissza azokhoz az anyagrészekhez, amelyekkel kapcsolatban az ismeretei még hiányosak.