Skip navigation

A látássérülés hatása a gyermek fejlődésére

A látássérülés keletkezésének ideje alapvetően meghatározza a látássérült gyermek speciális szükségleteit, további életútját. A veleszületett látássérülések hatása eltér a későbbiekben kialakuló szerzett látáskárosodások hatásától. A különböző pszichológiai vizsgálatok szerint az ötéves életkor döntő jelentőségű, mivel ekkorra már az alapfunkciók (nagymozgás, finommozgás, beszéd, önkiszolgálás, szenzomotoros integráció, szociális készségek, értelmi-gondolkodási funkciók) nagyrészt kialakulnak. A látássérült gyermek az ötéves korig szerzett vizuális élményeket jól tudja hasznosítani a későbbi életkorban.

 

Mozgásfejlődés

 

 • A veleszületett látássérült csecsemők mozgásfejlődése 2-3 hónapos kor után másképp alakul, mint a látó gyermekeké, ami megmutatkozik bizonyos alapmozgások elsajátításának időbeli eltolódásában, a finommozgás, a manipuláció sajátos alakulásában és a mozgásos passzivitásban.
 • A vizuális ingerhez kötött mozgások (pl. a kezek nézegetése, forgatása; tárgyak ütögetése; hason fekvésben a fej emelése és fordítása) nem jelennek meg időben.
 • A dinamikus hely- és helyzetváltoztató mozgásformák (átfordulás, kúszás, mászás, felülés, felállás, járás) kialakulása több hónapos eltolódást és a megszokott sorrendtől való eltérést mutat. Az önálló járás például kb. 20-24 hónapos korra alakul ki. A mászás gyakran elmarad, vagy a járás elsajátítása után jelenik meg.
 • A statikus mozgásformák, amelyek főleg az egyensúlyi helyzet megtartására irányulnak, nem mutatnak nagyfokú eltérést.
 • Az aliglátó és egyes gyengénlátó kisgyermekek szem-kéz koordinációja és a tárgyak után történő nyúlása nem a megszokott módon és ütemben fejlődik.
 • A kezek nézegetése, mivel azok nem elég kontúrosak, sokszor nem kelti fel a csecsemő érdeklődését.
 • A tárgyak után történő nyúlás sokszor pontatlan.

Térérzékelés és testséma

 • A látás hiánya miatt az átlagosnál hosszabb időt, több érzékleti tapasztalatot igényel, és sajátságos módon fejlődik.
 • Saját testének, testrészeinek elhelyezkedését a térben és a térben elhelyezkedő tárgyak között az épen maradt érzékelési módok felhasználásával tudja megtapasztalni.
 • A tér felfedezése és a téri fogalmak megismerése aktív, mozgásos tapasztalatokra épül.
 • A vak kisgyermekeknél gyakran tapasztalható félelem és passzivitás, ami nem kedvez a térismeret fejlődésének. Ugyanakkor a biztonságos helyváltoztató mozgáshoz a térérzékelés fejlődése elengedhetetlen.

Szociális kompetencia

 • Az elsődleges szociális környezet, a család is sérülhet a fogyatékos gyermek születésekor.
 • A szülőknek fel kell dolgozniuk, hogy látássérült gyermekük született. Sokszor a kétségbeesés vagy bűntudat miatt a szülők nem fogadják el gyermekük látássérülését.
 • A szülők túlzott féltéssel vagy túlzott követelményekkel reagálhatnak, ami a gyermekben negatív énképet vagy agresszív válaszokat alakíthat ki.
 • A családok túlféltő vagy elutasító attitűdje személyiségtorzító hatású lehet.
 • A szülőknek fel kell dolgozniuk, hogy a gyermekük nem néz az arcukba, nem reagál mosollyal a közeledésükre. Ezek a reakciók teljesen természetesek egy vak gyermek esetében, de a szülők sokszor elutasításként értelmezik, szülői szerepüket alulértékelik, ami károsan hat az anya-gyermek közötti interakcióra.
 • Amennyiben a vak gyermek környezete nem tudja megfelelően igényeit kielégíteni, fennáll a veszélye annak, hogy a vak gyermek nem sajátítja el az alapvető szociális készségeket.
 • Szociális kompetenciája nem alakul megfelelően. Szüleihez fűződő viszonyát sajátos függőségi viszony jellemzi.
 • Nehezen fogadja el a számára ismeretlen emberek közeledését, új helyzetekhez nem tud alkalmazkodni.
 • A korai szakszerű tanácsadás és terápia ezen a területen különösen meghatározó, hiszen a szocializáció elsődleges színtere a család, és az anya-gyermek kapcsolat az egész életre kihat.
 • A látássérült gyermekek esetében előforduló viselkedési és magatartászavarok gyakran másodlagos lelki sérülések tünetei, amelyeket a gyermek nehézségeinek meg nem értése, a türelmetlenség, a túlzott elvárások, a halmozódó kudarcok okoznak.

Beszédfejlődés

 • A beszédfejlődés terén a látássérülés viszonylag kevés elmaradást okoz.
 • Az első szavak megjelenése kisebb mértékű késést mutat, mivel a személyekkel, tárgyakkal és eseményekkel kapcsolatos fogalmak megtanulásához látás hiányában ‒hallásra, tapintásra, szaglásra, ízlelésre támaszkodva ‒ több tapasztalatra van szüksége a gyermeknek.
 • Gyakran megfigyelhető a vak gyermekeknél a személyes névmások helytelen használata. E/1. személy helyett E/3. személyben beszélnek, ami az éntudat kialakulásával mutat szoros összefüggést. Az „én” elkülönülése a külvilágtól az átlagosnál későbbi életkorban jelentkezik. Az éntudat fejlődésével azonban a személyes névmások helyes használata is kialakul.


[1] A táblázat Kovács Krisztina (2000): Látássérült gyermekek az óvodában és az iskolában és Hegyiné Honyek Katalin (2006): Ajánlások látássérült gyermekek kompetencia alapú fejlesztéséhez című munkájának felhasználásával készült.