Skip navigation

Bevezetés

A tananyag az alábbi főbb kompetenciák fejlesztésére alkalmas:

A hallgató megismerheti és megértheti:

 • a sajátos nevelési igényű és ép gyermekek együttnevelésének alapelveit,
 • a sajátos nevelési igényű gyermekek csoportjait, speciális igényeit,
 • az integrált-inkluzív neveléssel kapcsolatos alapfogalmakat, törvényi hátteret,
 • az integrált-inkluzív nevelés típusait, eredményességének feltételeit,
 • az óvodapedagógus sérülésspecifikus feladatait.

A hallgató képessé válhat:

 • felismerni a sajátos nevelési igényű gyermekek problémáit,
 • az egyéni bánásmód szakszerű alkalmazására,
 • az eltérő nevelési szükségletű gyermekek speciális igényeinek ismeretében személyiségük fejlesztésére,
 • az együttneveléssel kapcsolatos sérülésspecifikus feladatok ellátására,
 • a szakemberekkel és a családokkal való együttműködésre.

A hallgatóban kialakulhatnak a megfelelő attitűdök, hogy

 • előítéletmentesen legyen képes a sajátos nevelési igényű gyermekek gondozására, nevelésére,
 • empatikus legyen a sajátos nevelési szükségletű gyermekekkel.