Skip navigation

Az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek legfontosabb jellemzői

Az autisztikus állapotokat jellemzi a szociális, kommunikációs és speciális, a rugalmas gondolkodáshoz és fantáziához szükséges kognitív (gondolkodási) készségek triászának deficitje, a megfelelő részképességek fejlődésének különböző szintű és megjelenésű, de típusosan minőségi károsodása, sztereotip, receptív[1] viselkedés, az érdeklődés és aktivitás hiánya, illetve következményes viselkedésproblémák és fejlődési elmaradás. A deficitek okozta elsődleges és másodlagos viselkedési tünetek az igen súlyostól a jól kompenzált állapotban csaknem tünetmentesig változhatnak, és az élet különböző szakaszaiban különböző formában jelentkezhetnek. Új helyzetben, váratlan események hatására felerősödhetnek a típusos tünetek.[2]

A károsodott készségek triásza[3]

 

Az autizmussal élő gyermekeknél a tünetek az óvodáskor első felében a legtípusosabbak és legsúlyosabbak. Kisgyermekkorban a beszéd fejlődésének zavara, magány szeretete, szűk körű érdeklődés (főleg a tárgyak fizikai jellegzetességeinek megismerésére irányul), a szimbolikus játék hiánya, sztereotip mozgásos tünetek (pl. kezek röpködő mozgása, lábujjhegyen járás), illetve a szenzoros viselkedés furcsaságai jellemzőek. Emellett megjelenik a szociális kapcsolatteremtés és a kommunikáció alapvető zavara is.

 [1] Receptív: ismeretanyagot könnyen befogadó, fogékony

[2] Balázs Anna (2000): Az autista gyermekek az óvodában és az iskolában. In. Illyés Sándor (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Budapest, 637. o.

[3] Balázs Anna (2000): Az autista gyermekek az óvodában és az iskolában. In. Illyés Sándor (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Budapest, 637. o.