Skip navigation

Felhasznált és ajánlott irodalom

  • Bécsi Mónika, Erdei Róbert, Fegyver Márta, Kissné Almási Krisztina és Török Márta (2006, szerk.): Kézikönyv a sajátos nevelési igényről és az integrációról. Start Rehabilitációs Vállalat és Intézményei Nyírségi Nyomda, Nyíregyháza.
  • Benczúr Miklósné (2000): A mozgáskorlátozott gyermekek szomatopedagógiai nevelése az óvodában és az iskolában. In: Illyés Sándor (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Budapest, 537-560. o.
  • Bernolák Béláné (2001, szerk.): Együtt a többiekkel – egy-másért. Bicebóca Alapítvány, Budapest.

Internetes források: