Skip navigation

Autizmus spektrum zavarral élő gyermekek nevelése többségi óvodában

Hazánkban az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek óvodai nevelése történhet gyógypedagógiai intézményben, szegregáltan, vagy az ép gyermekekkel együtt a lakóhelyhez közeli többségi óvodában, integrált körülmények között. A gyermek egyéni képességei, aktuális állapota, valamint a helyi intézményi lehetőségek, a szakember ellátottság alapvetően meghatározza azt, hogy a gyermek melyik intézménytípusba kerül. Az ép gyermekekkel együtt leggyakrabban azok az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek nevelkednek, akik jó nyelvi és értelmi képességekkel rendelkeznek. Amennyiben a többségi óvoda vállalta az autizmus spektrum zavarral élő gyermek nevelését, a feladatvállalást fel kell tüntetni az óvoda alapdokumentumaiban, így az alapító okiratban és a helyi pedagógiai programban.

Az autizmus spektrum zavarral rendelkező gyermekek óvodai nevelésének, fejlesztésének fő célja az elemi adaptív viselkedés[1] kialakítása:

  • a szociális és kommunikációs készségek célzott fejlesztése,
  • az autizmusból és a társuló fogyatékosságból eredő fejlődési elmaradások lehetőség szerinti célirányos kompenzálása,
  • a sztereotip, inadekvát viselkedések kialakulásának megelőzése, illetve korrekciója,
  • a fogyatékosság specifikus környezet, eszközök, módszerek és szokásrendszer kialakítása és használatának elsajátíttatása.

Az óvodai nevelés, fejlesztés alapja minden esetben a gyógypedagógiai/pszichológiai illetve gyermekpszichiátriai kivizsgálás, képességmérés. Az óvodai nevelés során biztosítani kell a megfelelő tárgyi és személyi feltételeket, valamint az autizmus specifikus ismeretekben jártas szakembert. A fejlődési zavar természetéből következő vagy egyéb járulékos problémák miatt szükség lehet pszichiáter és pszichológus bevonására. A sikeres integráció elengedhetetlen feltétele, hogy a csoportban dolgozó valamennyi felnőtt között intenzív együttműködés legyen, a megbeszélt szabályokat, pedagógiai alapelveket mindenki egységesen szem előtt tartsa, valamint a gyermekkel szembeni elvárások azonosak legyenek.

Az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek fejlesztésében hasznosak lehetnek különféle terápiák alkalmazása, így például zeneterápia, lovasterápia, kutyaterápia, amelyeket az adott területen képzett szakember vezet.

Sokszor az óvodában, a közösségbe kerüléskor válik nyilvánvalóvá a gyermek eltérő fejlődése, jellegzetes viselkedése. Ezért az óvodapedagógusoknak nagy a felelősségük a gyermek tüneteinek észlelésében, valamint nagy szerepük van abban, hogy segítsenek a szülőknek megtalálni a megfelelő szakembert, intézményt a diagnosztikus vizsgálat lefolytatására.

Az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek vizsgálatával az illetékes Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság foglalkozik, ahonnan gyakran a gyermeket az Autizmus Kutatócsoport Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Ambulanciájára, a Szegedi Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika Gyermek-és Ifjúságpszichiátriai Osztályára, vagy más, autizmusdiagnózis kivizsgálást végző intézménybe irányítják tovább.

Képgaléria

Internetes olvasnivaló

 [1] Adaptív viselkedés: a megváltozott életkörülményekhez alkalmazkodó viselkedés.