Skip navigation

Magatartászavarral rendelkező gyermekek legfontosabb jellemzői

 

A magatartászavar tünetei különböző súlyossággal jelentkeznek az egyes gyermekeknél. Az egyes sajátosságok a funkciógyengeségtől a személyiség komplex zavaráig, a teljes funkcióképtelenségig terjedhetnek. A gyermekek nagy részénél tanulási és részképességzavar is társul a magatartásproblémához. A tünetek a viselkedés több területén megfigyelhetők. 

Terület

Tünetek

 

Motorium területe

 • Nehezen tud nyugodtan ülni, ülés közben fészkelődik, babrál
 • Elhagyja a helyét feladatvégzés közben
 • Össze-vissza, céltalanul rohangál, állandó mozgásban van
 • Nehézséget okoz a nyugodt játéktevékenység
 • Sokat beszél
 • Nem tud csendesen és egyedül játszani
 • Keveset, nyugtalanul alszik, alvás közben sokat mocorog

Koordináció, motorikus tünetek

 • Az átlagostól eltérő mozgásfejlődés
 • Diszharmonikus, merev mozgás
 • Kimaradt mozgásfejlődési lépcsőfokok
 • Fejletlen ritmusérzék
 • Gyengébb finommotorikus mozgás

Impulzivitás

 • Az instrukció vagy kérdés elhangzása előtt válaszol
 • Gyakran előbb cselekszik, mint ahogy gondolkodna
 • Problémát jelent a várakozás
 • Gyakran félbeszakít másokat
 • Kiszámíthatatlanul viselkedik
 • Gyorsan és sokszor váltogatja cselekvéseit
 • Nem reagál sem büntetésre, sem dicséretre
 • Ok nélkül agresszíven viselkedik
 • Szinte állandó ellenőrzést igényel

Figyelem

 • Figyelme nem tartós, könnyen elterelődik
 • Nem képes koncentrálni a folyamatos figyelmet igénylő feladatokra
 • Nem tud tartósan játszani sem a játékokkal, sem a társakkal
 • Nem figyel a részletekre
 • Feledékeny
 • Nem veszi észre, ha beszélnek hozzá
 • Nem figyel másokra és saját cselekvéseire
 • Nem követi az instrukciókat
 • Az elkezdett tevékenységet nem fejezi be vagy csapong
 • Érdeklődése sokoldalú, de nem kitartó
 • Problémát okoz a feladatok megtervezése

Vegetatív terület

 • Időjárási frontérzékenység
 • Alacsonyabb vagy magasabb fájdalomküszöb
 • Alvási problémák

A pszichés problémák, éretlenség tünetei

 • Szófogadatlanság, ellenállás: akaratos, makacs, engedetlen, öntörvényű, nem tanul a hibáiból. Általában jellemző a fokozott függetlenség és az önállósági törekvések. Igényli a szabályokat, de nehezen tudja betartani azokat.
 • Szociális éretlenség: túl könnyen barátkozik, de a kapcsolatait nem vagy csak nehezen tudja megtartani. Sokszor inkább az irányítható kisebb gyermekekkel játszik. Nehezen viseli el, ha irányítják. Problémát jelentenek a váratlan helyzetek.
 • Érzelmi, hangulati problémák: jellemző az ingadozó hangulat, érzelmi labilitás, túlérzékenység, túlzott reagálás az ingerekre, alacsony kudarctűrés. Ingerlékenyek, dührohamok jelentkezhetnek, de a gyermek nem szándékosan rossz.

 [1] A táblázat Venterné Balogh Angelika (2006): Ajánlások a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek kompetencia alapú fejlesztéséhez I. (magatartászavar esetén) című munkájának felhasználásával készült.