Skip navigation

A beszédfogyatékos gyermekek nevelése többségi óvodában

Hazánkban a beszédfogyatékos gyermekek óvodai nevelése lehetséges többségi és elkülönített óvodában. Amennyiben a többségi óvoda vállalta a látássérült gyermek nevelését, a feladatvállalást fel kell tüntetni az óvoda alapdokumentumaiban, így az alapító okiratban és a helyi pedagógiai programban.

A beszédfogyatékos gyermek óvodai nevelését megelőzheti a korai fejlesztés. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvei alapján a beszédfogyatékos gyermekek óvodai nevelése során kiemelt feladat az aktív nyelvhasználat és kommunikáció kialakítása, az értelmi fejlesztés, a mozgás és észlelési funkciók, valamint a vizuomotoros koordinációs készség javítása, az érzelmi élet fejlesztése. Pedagógiai szempontból meghatározó, hogy a károsodás melyik életkorban következett be, mi okozza, és milyen súlyosságú.

A beszédfogyatékos gyermekek óvodai nehézségeinek csökkentésében a logopédus segítségére lehet támaszkodni.

A gyermekek beszédfogyatékosságát az Országos Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság állapíthatja meg. Beszédfogyatékos az a gyermek, akit a szakértői bizottság a komplex vizsgálata alapján annak minősít.

Beszédfogyatékos gyermekek nevelése többségi óvodában