Skip navigation

Összefoglalás

Ebben a fejezetben az elméleti tájékozottságot megalapozó és a gyakorlatban hasznosítható ismeretet szerezhetett a magatartászavarral rendelkező gyermekek óvodai nevelésével kapcsolatban. A fejezet első része a magatartászavar értelmezéséről, a magatartászavarral rendelkező gyermekek csoportjairól, legfontosabb jellemzőiről szólt. A második rész a magatartászavarral rendelkező gyermekek óvodai neveléséhez ajánlott óvodapedagógusi feladatokat mutatta be.

A lecke feldolgozását követően, mielőtt a következő fejezetre áttérne, ellenőrizze tudását az önellenőrző kérdések és feladatok megoldásával. Amennyiben szükséges térjen vissza azokhoz az anyagrészekhez, amelyekkel kapcsolatban az ismeretei még hiányosak.