Skip navigation

Felhasznált és ajánlott irodalom

  • Bécsi Mónika, Erdei Róbert, Fegyver Márta, Kissné Almási Krisztina és Török Márta (2006, szerk.): Kézikönyv a sajátos nevelési igényről és az integrációról. Start Rehabilitációs Vállalat és Intézményei Nyírségi Nyomda, Nyíregyháza.
  • Csányi Yvonne (1998, szerk.): Bevezetés a hallássérültek pedagógiájába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
  • Farkas Miklós (1996): A hallássérültek kiejtés- és beszédfejlesztésének elmélete és gyakorlata. BGGYTF, Budapest.
  • Farkas Miklós és Perlusz Andrea (2000): A hallássérült gyermekek óvodai és iskolai nevelése és oktatása. In: Illyés Sándor (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Budapest, 507-533. o.

Internetes források: