Skip navigation

Önellenőrző feladatok

Feleljen az alábbi kérdésekre!

  1. Mutassa be a hallássérült gyermekek egyes csoportjait!
  2. Hogyan készítheti fel az óvodapedagógus a gyermekcsoportot a hallássérült gyermek befogadására?
  3. Ismertesse a hallássérült gyermek szókincsének jellemző hibáit!
  4. Milyen gyanújelei lehetnek a hallássérülésnek, amire az óvodapedagógusnak oda kell figyelnie?
  5. Sorolja fel, miről kell információt gyűjtenie az óvodapedagógusnak a gyermek óvodai fogadását megelőzően!

Döntse el, hogy igazak-e az alábbi állítások!

A hallássérülés nem érinti az intelligenciát, az értelmi képességeket. 

A hallókészülék egy mikrofonnal ellátott adóból, illetve egy vevőkészülékből áll. 

Az óvodai foglalkozásokon való részvételt a hallássérült gyermek számára a félkör alakú ültetés segíti. 

A hallássérült gyermekek a zenedarabok ritmusát nem képesek érzékelni.

A vezetéses típusú hallássérülést elsősorban a hallóideg megbetegedése okozza. 

Enable JavaScript

Egészítse ki az alábbi a mondatokat a megfelelő szavakkal!

A hallássérült gyermekek óvodai nehézségeinek csökkentésében a hallássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógus, a segítségére lehet támaszkodhatni.

A hallásveszteség megítélése 125 és 8000 Hz közötti rezgésszámú hangok tartományában végzett hallásvizsgálat útján történik. Az eljárás neve: Eredményét rögzítik.

A hallássérülés következményei elsősorban a terjednek ki.

Enable JavaScript

Válassza ki a helyes választ!

Kérdés

Az óvodai élet tevékenységi formái közül az egyik legproblematikusabb terület:

Válaszok

a rajzolás, festés, mintázás, kézi munka,

a verselés, mesélés,

 a mozgás,

a matematikai tartalmú tevékenységek.

Visszajelzés